Dom > Vijesti > Sadržaj

Pješački most osnovna struktura

Pješački most prema strukturi razlike između uobičajene preko puta mogu se podijeliti u tri kategorije, naime, vise struktura, struktura i hibridne strukture.

Uvjetne strukture pješački most preko mosta kao glavne nosive komponente, za pješake preko mosta sama je ne nosive, visi na mostu kao nosivu gredu, struktura mosta preko mosta će biti strukturne komponente i praktične komponente u zajedno, možete smanjiti korištenje građevinskog materijala, relativno smanjenje troškova projekta, ali ova struktura mosta nadvožnjaka neobično gust i jak, tako pješaka na pješačkom Most pogled će biti blokirani ograde, i debelo mosta ograde je teško dati ljudima osjećaj, i tako u urbani krajolik funkcija nedostaje.

Most potporne konstrukcije mostova nosivi most na gatovima za pješake da most most preko pješački most, dok most ograde samo zaštiti pješaka je ulogu i ne nose težinu ove vrste preko mosta visokog, ali jer je pješački most preko puta vitka i lijepa, kao grad krajolik funkcija je bolje, tako da trenutni grad ove vrste nadvožnjak most preko popularan.

Hibridni most je hibrid iznad dvije strukture, a most i most udio opterećenje mosta kao nosive konstrukcije.